Program 2015

 

Fotky 2015

 

Program 2014

 

Napsali o nás

Hlavně jak „ se snaží držet svou ekologickou stopu na minimu“ to napsali pěkně a pravdivě! O tom, že v pestré škále barev u nás zelenou nezapřeme, čtěte zde.

O tom, jak to všechno vzniklo a čeho všeho se u nás můžete dočkat, plus spousta hezkých fotek toť.

Pro nás již tradiční záležitost, ale věříme, že potěší. O Ekostanu a informacích, co nabízí.

Snad jsme alespoň trochu pomohli s osvětou o nesmyslném dění v Číně a pronásledování příznivců cvičení Falun Gong, aneb druhý ročník Pestrovečeru a lidé za mřížemi.

Co už jsme podpořili

Pestrovečer za svou historii podporoval tyto projekty a charitativní aktivity:

Zelené Mikulčice a Živá zahrada Ekocentra Hodonín
Přispěli jsme na výsadbu zeleně v Mikulčicích – na popínavé rostliny kolem zdí, lípy kolem trati, výsadba dřevin v parku Břízky. A pomohli jsme nejen finančně, ale i zapojením do dobrovolnické práce.
Podpořili jsme také budování Živé ekozahrady na Centru ekologické výchovy Důbrava Hodonín. A to konkrétně výsadbou ukázkových rostlin z přírody jižní Moravy a stromů do miniarboreta. Pomáháme tak zvelebit zanedbanou zahradu tak, aby sloužila jako živá učebna pro děti i jako příjemné místo pro návštěvníky.

Adopce na dálku
Je známý projekt, který u nás nejdéle a v největší míře organizuje Arcidiecézní charita Praha. Lidé z bohatších zemí pomůžou některému chudému dítěti z Asie, Afriky či odjinud. Vždy konkrétní člověk (lidé) konkrétnímu dítěti – proto adopce. Nejvíce adoptovaných dětí je v Indii, včetně toho našeho.
Dětem se z příspěvků umožní především studium. Je jim hrazeno školné, doprava do školy, zdravotní péče a základní sociální potřeby… To, že se dětem umožní chodit do školy, je pro ně velkou nadějí. Díky studiu mají šanci se dostat z chudého prostředí a života. Zbavit se chudoby znamená v Indii zbavit se strachu o to, že zítra nebudu mít co jíst, možnost koupit si ošacení, knížku, nemuset jako dítě tvrdě pracovat, mít možnost nechat se kvalitně ošetřit u lékaře.
Z výtěžků Pestrovečera jsme podporovali dívku jménem Vinaya Dipaka. Narodila se 5. 3. 1991 a bydlí v Bannarghata. Dle informací, které nám byly poslány, bydlí s rodiči a sestrou. Ve škole měla dobrý prospěch, v oblibě měla matematiku a ráda kreslila. Jejím cílem v životě je stát se učitelkou. Ve studiu jsme ji podporovali osm let a to i po jejím vstupu na střední školu.

  psv pomoc

Místo pro přírodu
Místo pro přírodu je program Českého svazu ochránců přírody, na který jsme díky akci Pestrovečer přispěli i my.
Jak už vyplývá z názvu, jedná se o program, díky kterému se „vytváří místo pro přírodu“. Formou pozemkových spolků, tedy formou shromáždění finančních prostředků od různých dárců jsou vytvářeny v podstatě „soukromé“ rezervace. Děje se tak na místech, které jsou jednak ohroženy a jednak mají velký význam pro zachování původní přírody.
V našem případě šlo o podporu záchrany původních bučin bělokarpatského lesa, konkrétně jedlobukové rezervace Ščúrnica, jejíž pozemky vykupuje pozemkový spolek Kosenka.
Díky naší finanční podpoře mohl být chráněn jasně vymezený kus krásných původních lesů, na které se můžete klidně zajet i podívat.

Aktivity Brontosauřích dětských oddílů
Přispěli jsme na konkrétní aktivity Brontosauřích dětských oddílů v rámci volnočasové ekologické výchovy. Především na výtvarnou, literární a fotografickou soutěž Máme rádi přírodu, která je pořádaná pravidelně již od roku 1992 (od roku 1996 je jejím garantem Brontosauří dětský oddíl Vlkani Mikulčice). Dále pak na Setkání dětských přírodovědných a ochranářských oddílů. Setkání Brďo je tradičním setkáním Brontosuřích dětských oddílů pořádané v romantickém prostředí nivních luk a lužních lesů u Mikulčic na Hodonínsku. Program setkání zahrnuje společné besedy, exkurze, soutěže a hry… Nosnou kostrou je pak přírodovědná sazka Pětkrát z naší přírody a doplňující soutěže jako např. tábornická stezka, tvůrčí stezka aj.