Organizační tým

Od prvního Pozdně zimního Pestrovečera uběhlo již třináct let. Za tu dobu se toho dost změnilo, a věříme, že k lepšímu. Všechny ročníky však měly jedno společné. Jednotlivci organizačního týmu jsou členy a sympatizanty Hnutí Brontosaurus, resp. regionálního centra Podluží. A jako takovým už nám nestačilo jen pobíhat po venku, pracovat a poznávat, ale chtěli jsme si svépomocí zařídit akci, kde se pobavíme, vyblbneme, zařádíme.
Akci, kde se setkáme s přáteli a přáteli přátel. Akci, kde je prostor pro diskuze o světě kolem nás a čas na to třídit odpad. Akci, kde se všechny umělecké proudy ladně vyhýbají tomu hlavnímu, kde slovo alternativa a přesah nejsou prázdné pojmy. A to všechno klidně v zimě!
Odměnou nám nejsou zlaťáky, ale zkušenosti a dobrý pocit z toho, že se kamarádi dobře baví a že se za utržené peníze vysází pár dalších stromů na Ekocentru v Hodoníně, nebo se pomůže jiné bohulibé činnosti.

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus přes 40 let (bylo založeno už r. 1974) přitahuje převážně studenty středních i vysokých škol  (avšak i pracující, děti nebo rodiče s dětmi) a otevírá jim cestu za poznáním ochrany životního prostředí, přírodního kulturního dědictví či památek. Účastníci se s touto oblastí seznamují nejpřímější cestou – vlastní prací, tedy nejen prací… Hnutí Brontosaurus je dnes nevládní nezisková organizace, jejímž předmětem činnosti je práce s dětmi a mládeží. Naše činnost je celoroční, otevřená a regionálně neohraničená. Hlavními cílovými skupinami jsou děti a mládež do 26 let u nichž se  zaměřujeme na mimoškolní výchovnou činnost.

Jako zájemce o naši činnost můžete s Brontosaurem kosit vzácné orchidejové louky, udržovat naučné stezky, pomáhat na biofarmách, sázet s alternativními lesníky přirozené lesy a nebo jindy vysazovat nové aleje, opravovat staré prameny, boží muka, pracovat na zajištění zřícenin hradů, udržovat zámecké parky… Taky Vás možná potkají hry, při kterých si sáhnete na dno svých fyzických i psychických sil a nemine Vás spousta tvůrčích námětů a jistě Vás obohatí pobyt v přírodě i zajímavý kolektiv na akcích.

Obecně lze říci, že Hnutí Brontosaurus zaměřuje svoje programy  na podporu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Partnery při realizaci programů Hnutí Brontosaurus jsou zejména odborníci z příslušných oblastí, jiné nevládní organizace, státní orgány a instituce, školy, univerzity a zahraniční organizace.
V současné době je možné se zapojit do aktivit třiceti základních článků po celé České republice. Jejich činnost jde od pořádání akcí převážně pracovních, pokračuje přes akce prožitkové a vzdělávací, výstavy, soutěže, celoroční programy a projekty až po pravidelnou činnost dětských oddílů.  Některé články působí jako profesionální Ekocentra nebo odborná poradenská centra. Přehled základních článků naleznete na těchto webových stránkách.

Web Hnutí Brontosaurus
http://www.brontosaurus.cz/

Web Regionálního centra Podluží
http://podluzi.brontosaurus.cz/